0

Умови використання

Публічна оферта

Даний Договір публічної оферти є офіційною пропозицією Продавця на адресу необмеженого кола осіб укласти з Продавцем договір про постачання товарів дистанційним способом на умовах, передбачених цією офертою, шляхом створення замовлення в Інтернет-магазині на сайті https://dimoto.com.ua/

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Договір публічної оферти – публічний Договір, умови якого згідно зі ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, однакові для всіх Покупців, беззастережне прийняття умов якого Покупцем (оплата Товару відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом цього Договору між Продавцем та Покупцем.

Оферта - пропозиція Продавця укласти цей Договір публічної оферти на умовах, викладених у цьому Договорі, адресований необмеженому колу осіб.

Акцепт – прийняття особою пропозиції укласти Договір (натисканням на посилання "Оформити замовлення").

Інтернет-магазин - відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на офіційному сайті за адресою https://dimoto.com.ua/ , що дозволяє ознайомитися з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати тощо, зробити відповідне замовлення та ін.

Адміністрація – Фізична особа-підприємець Полунін Дмитро Іванович, зареєстроване згідно із законодавством України, ІПН 2652911533, розташований за адресою: 51925 Україна, Кам'янське, вул. Соборна, 15, тел.: +38 (068) 011-33-11, який є правовласником сайту https://dimoto.com.ua/

Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, який розмістив в Інтернет-магазині інформацію про товар та/або послуги, що їм реалізуються. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація надала право на розміщення відомостей про Товари та/або послуги. Найменування Продавця вказується у документах на передачу Товару Покупцеві.

Оформлення замовлення - заявка Покупця на покупку Товару, що адресується Продавцю для її виконання та здійснюється за допомогою розміщення Покупцем заявки в Інтернет-магазині натисканням посилання "Оформити замовлення".

Підтвердження замовлення - повідомлення Продавця про отримання замовлення від Покупця та прийняття такого замовлення до виконання.

Покупець - будь-яка особа, яка акцептувала цю публічну оферту.

Сторони - сукупна назва Продавця та Покупця.

Товар – запасні частини до техніки, інструменти та комплектуючі, деталі додаткового обладнання техніки, одяг, будь-які інші товари, інформація про які розміщена в Інтернет- магазині.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір публічної оферти є публічним Договором відповідно до ст.633, 641 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для всіх Покупців.

1.2. Факт оформлення Покупцем замовлення (натисканням на посилання "Оформити замовлення") відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України вважається акцептом цього Договору Покупцем.

1.3. Договір, укладений на підставі акцепту Покупцем цієї оферти є Договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків та/або застережень.

1.4. Адміністрація Інтернет-магазину в будь-який час, без повідомлення може вносити зміни в

цей Договір, матеріали та інформацію, що містяться в Інтернет-магазині. Адміністрація

за жодних обставин не несе відповідальності за неактуальність інформації на сайті,

будь-які збитки, що виникли внаслідок використання, неможливості використання чи результатів

використання ресурсу Інтернет-магазину.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується передати на умовах цього Договору Товар у власність

Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти Товар у власність та сплатити його на умовах

цієї угоди.

2.2. Продавець та Покупець підтверджують, що цей Договір не є фіктивним, уявним, угодою, що відбувається під впливом насильства чи обману.

 

3. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Прийняття Покупцем пропозиції укласти Договір (Акцепт) здійснюється шляхом

оформлення замовлення Товару в Інтернет-магазині. Моментом укладання Договору є

підтвердження замовлення продавцем.

3.2. Факт оформлення замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем

умов цього Договору, у тому числі згоди Покупця з отриманням матеріалів

рекламного характеру засобами комунікації (у т.ч. але не виключно - електронною поштою,

мобільним зв'язком).

 

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Інтернет-магазин.

4.2. Оформити замовлення через Інтернет-магазин можна після реєстрації. При цьому Покупець має право зареєструватись на сайті лише 1 (один) раз, тобто може мати лише один Особистий кабінет.

4.3. При реєстрації в Інтернет-магазині або при замовленні Товару за допомогою оператора Інтернет-магазину Покупець зобов'язаний надати таку інформацію про себе:

- прізвище, ім'я, по батькові Покупця;

- Контактний телефон Покупця;

- електронну адресу для зв'язку з Покупцем;

- адреса доставки Товару (у разі потреби доставки Товару).

4.4. Покупець, який зареєструвався в Інтернет-магазині, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіну та паролю. Передача Покупцем логіну та паролю третім особам заборонено.

4.5. Оформлення Покупцем замовлення здійснюється натисканням посилання "Оформити замовлення".

Оформлення Покупцем замовлення та подальша передача його до виконання означає достатнє і повне ознайомлення Покупця з ціною Товару, технічними характеристиками Товару, його функціональними можливостями, інформацією про терміни постачання та умови гарантійного обслуговування.

4.6. Замовлення вважається прийнятим Продавцем та підлягає виконанню після підтвердження останнім замовлення (підтвердженням є повідомлення Продавця, направлене за допомогою засобів зв'язку Покупцю).

У разі відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, у тому числі з причин, що не залежать від Продавця, Продавець має право анулювати зазначений Товар із замовлення Покупця та повідомити про це Покупця через зазначені їм контактні дані.

4.7. Будь-які відомості про Товари, що містяться на офіційному веб-сайті Продавця, мають інформаційний характер і не можуть сприйматися як такі, що повною мірою передають усі властивості та характеристики Товару. У разі виникнення у Покупця питань щодо властивостей та характеристик Товару, перед замовленням Товару йому необхідно звернутися за консультацією до оператора Інтернет-магазину.

 

5. ЦІНА ТОВАРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

5.1. Ціна, за якою реалізується Товар - зазначається у документах на передачу Товару Покупцеві.

Продавець залишає за собою право змінювати ціни на товари в односторонньому порядку. При цьому ціни на замовлені Покупцем Товари (після підтвердження замовлення Продавцем) зміні не підлягають.

5.2. Оплата Товару здійснюється Покупцем у готівковій (у разі отримання Товару на складах-магазинах Продавця) або безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця. Валюта розрахунків – гривня.

5.3. Покупець зобов'язаний сплатити замовлений Товар у терміни, погоджені Сторонами під час оформлення замовлення.

5.4. При безготівковій формі оплати зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Продавця (його філії).

5.5. Якщо Товар реалізується зі знижкою, інформація про наявність та розмір знижки розміщується на офіційному веб-сайті Продавця, і має інформаційний характер. Ціна, за якою реалізується Товар зазначається відповідно до п. 5.1. Знижки не підсумовуються та не додаються до інших знижок.

 

6. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

6.1. Зобов'язання Продавця передати Товар Покупцю виникають з моменту направлення Покупцю підтвердження замовлення.

6.2. Строки передачі Товару Покупцю узгоджуються Сторонами у кожному конкретному випадку та фіксуються у підтвердженні замовлення. Дата поставки Товару вказується у накладних на Товар.

6.3. Товар може бути переданий Покупцю на одному зі складів-магазинів Продавця (перелік яких вказаний у розділі «Контакти» Інтернет-магазину) або доставлений Покупцю за адресою, вказаною останнім. При постачанні Товарів Покупцю за вказаною ним адресою, перевезення таких Товарів здійснюється за рахунок Покупця.

Доставка Товару Покупцю здійснюється:

6.3.1. за адресами складів-магазинів Продавця (самовивіз);

6.3.2. за допомогою перевізника (службою поштового відправлення, службою доставки, кур'єрською службою та ін.) до пункту видачі або за вказаною Покупцем адресою.

При доставці Товару за допомогою перевізника Покупець у повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів компанії перевізника (в т.ч. вартістю доставки).

6.4. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця:

- з моменту передачі Товару Покупцеві (у разі отримання Покупцем Товару на одному зі складів-магазинів Продавця/у магазині/торгівельному приміщенні або доставці згідно з п. 6.3.2. Договору). Моментом передачі Товару Покупцю є підписання Сторонами накладної на такий Товар;

- з моменту передачі Продавцем Товару перевізнику (служба доставки, кур'єрська служба та ін.).

6.5. Зобов'язання щодо передачі Товару у випадках, передбачених пп. 6.3.1 Договору, вважаються виконаними з дня підписання Сторонами видаткової накладної. Ризик випадкового знищення Товару переходить до Покупця з дня підписання видаткової накладної.

6.6. Зобов'язання щодо передачі Товару у випадках, передбачених пп. 6.3.2 Договори вважаються виконаними, а також ризик випадкової загибелі Товару переходить до Покупця у момент передачі Продавцем Товару перевізнику. Відповідальність за доставку товару до місця доставки несе перевізник.

6.7. Прийом Товару за кількістю та якістю відбувається у місці передачі Товару від Продавця (перевізника) Покупцю. Після отримання Покупцем Товару, претензії до кількості, комплектності та виду Товару не приймаються.

 

7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Покупець має право на повернення Продавцю непродовольчих Товарів належної якості, якщо він не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний ним за призначенням. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня покупки. Повернення Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався та збережений його товарний вигляд, повна цілісність упаковки товару, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий разом із проданим Товаром. Перелік Товарів, які не підлягають поверненню на підставах, передбачених цим пунктом, затверджено Кабінетом Міністрів України.

7.2. Розгляд вимог Покупця, зокрема щодо повернення Товару здійснюється за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України (у т.ч. письмової заяви).

 

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

8.1. Продавець має право:

- у будь-який час вносити зміни до цього Договіру, матеріалів та інформації (у т.ч. про Товари), що пропонуються в Інтернет-магазині;

- відмовитися від укладання Договору публічної оферти за відсутності в нього можливостей продати Покупцю відповідний Товар;

- здійснювати записи телефонних переговорів із Покупцем;

- призупинити продаж Товарів Покупцю у разі порушення Покупцем своїх зобов'язань (в т.ч., але не обмежуючись, не здійснення оплати за замовлений Товар) за цим Договором;

- вимагати від Покупця сумлінно виконувати свої зобов'язання за цим Договором;

- без погодження з Покупцем, передавати свої права та обов'язки щодо виконання Договору третім особам.

8.2. Продавець зобов'язаний:

- надіслати Покупцю підтвердження замовлення або повідомити його про неможливість виконати замовлення Покупця;

- передати Товар Покупцеві після здійснення ним оплати за такий Товар;

- перевірити якість та кількість Товару під час його передачі Покупцеві;

- не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України (не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам та третім особам, чинним на підставі Договору з Продавцем, у тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем);

- запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або передачі її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання замовлень; своєчасно виявляти та припиняти такі факти;

- належним чином виконувати умови цього Договору.

 

 

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

9.1. Покупець має право:

- Зареєструватися в Інтернет - магазині;

- у разі незгоди з будь-яким пунктом оферти, відмовитися від купівлі Товарів, реєстрації в Інтернет-магазині та будь-яких інших дій, передбачених цим Договором;

- звертатися за консультацією до Продавця щодо властивостей та характеристик Товару;

- вимагати від Продавця сумлінно виконувати свої зобов'язання за цим Договором;

- Інші права, передбачені чинним законодавством України.

9.2. Покупець зобов'язаний:

- до моменту укладання Договору ознайомитись із змістом та умовами Договору, цінами на Товари, що пропонуються Продавцем в Інтернет-магазині;

- повідомити всі необхідні дані, що ідентифікують його як Покупця та необхідні для реєстрації в Інтернет-магазині шляхом власноручного внесення даних при реєстрації в Інтернет-магазині або шляхом повідомлення необхідних відомостей оператору Інтернет-магазину, підтримувати їхню актуальність;

- своєчасно сплатити замовлений Товар (та його доставку, у разі потреби доставки Товару);

- належним чином оформити прийняття Товару (в т.ч. підписати та передати Продавцю відповідні документи на отримання Товару), пред'явити документ, що засвідчує особу (особа, уповноважена на отримання Товару);

- перевірити якість та кількість Товару при його отриманні від Продавця;

- не розголошувати будь-яку приватну інформацію Продавця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України; не передавати логін та пароль, отримані при реєстрації, третім особам та самостійно нести відповідальність за невиконання цього зобов'язання;

- належним чином виконувати умови цього Договору.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Покупець, оформлюючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої Продавцеві інформації про себе (в т.ч., але не виключно інформації, зазначеної в п. 4.3. Договору), а також підтверджує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та погоджується з ними. Продавець не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що надається Покупцем під час реєстрації.

10.3. Продавець не несе відповідальності за неможливість виконати замовлення Покупця, якщо така неможливість виникла внаслідок незалежних від Продавця обставин, включаючи, але не обмежуючись, порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання тощо.

10.4. Загальна відповідальність Продавця за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору обмежується сумою платежу Покупця, який здійснено на підставі цього Договору.

10.5. Гарантія на Товар надається відповідно до гарантії, встановленої заводом-виробником Товару. Продавець не несе відповідальності за псування Товару у випадках, які не визнаються гарантійними заводом-виробником Товару, а також у випадках порушення Покупцем умов зберігання та/або експлуатації Товару.

 

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Перебіг строку виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором може бути припинено лише у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, суттєвої зміни законодавства України, що ускладнює або унеможливлює виконання Стороною своїх зобов'язань щодо цього Договору або з інших обставин, що знаходяться поза контролем Сторін.

11.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, повинна протягом 5 (п'яти) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону.

11.3. У разі настання обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їхньої дії, за умови дотримання вимог пункту 11.2 цього Договору, на період дії таких обставин звільняється від відповідальності за цим Договором.

11.4. Після припинення дії обставин непереборної сили протягом терміну виконання зобов'язань поновлюється. Про припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їхньої дії, повинна письмово повідомити іншу Сторону.

11.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває понад 30 (тридцять) календарних днів поспіль, Сторони мають право припинити дію цього Договору та здійснити остаточні розрахунки. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються та штрафні санкції не сплачуються.

 

12. РІЗНЕ

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту одержання Покупцем підтвердження замовлення від Продавця. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

12.2. Цей Договір укладено на території України та діє в рамках чинного законодавства України.

12.3. Покупець та/або уповноважені особи Покупця надають згоду Продавцю на обробку їх персональних даних, а саме прізвища, імені, по батькові, зареєстрованого місця проживання та/або фактичного проживання, ідентифікаційного номера платника податків, паспортних даних, а також контактного номера телефону, електронної поштової адреси , будь-яких інших даних, зазначених Покупцем у реєстраційній формі для реєстрації в Інтернет-магазині та/або замовленні, з метою виконання вимог чинного законодавства України, пов'язаного з веденням фінансово-господарської діяльності Продавця та в межах вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

Покупець підтверджує, що ознайомлений із правами суб'єкта персональних даних, передбачених ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".

12.4. Даний Інтернет-магазин містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, які охороняються законом. Покупець чи будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені в Інтернет-магазині (у т.ч. вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам тощо). Використання матеріалів сайту без дозволу правовласників не допускається. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на сайт Інтернет - магазину обов'язкове.

12.5.Усі суперечки, пов'язані з невиконанням чи неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони вирішуватимуть шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди під час переговорів, суперечки вирішуватимуться у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.6. У випадках, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.