0

Політика конфіденційності

Ми збираємо лише ті персональні дані (наприклад, Ваше ім'я та прізвище, логін та пароль) доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать і т.д.), які свідомо та добровільно надані Вами як суб'єктом персональних даних з метою використання сервісів Магазину, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованою у цій Політиці метою їхньої обробки.